1

Top بررسی اعتقادات ادیان های مختلف Secrets

News Discuss 
با این حال نظر غالب این است که مورمون بودن میت رامنی، مانع از رای دادن جمهوری خواهان به او نخواهد شد. از دیگر کارکردهای تلاوت می توان به اصلاح افراد اشاره کرد. تلاوت آیات الهی بر انسان زمینه ساز اصلاح وی می شود و او از این شایستگی برخوردار http://www.google.md/url?q=https%3A%2F%2Fproxy-fs.researchport.umd.edu%2Flogin%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2FWww.rahemin.ir%2F2022%2F10%2F%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-2%2F

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story